Hans Bosboom Lid van Verdienste van Altis

Tijdens de Klaverblad Bergcross is Hans Bosboom benoemd tot lid van Verdienste van Altis.
Hans is al vele jaren een gewaardeerd lid van het Altis Jury corps. Er zijn nauwelijks wedstrijden te bedenken waarbij Hans niet als jurylid of in een andere hulpfunctie aanwezig was.

Hans wordt, door mensen die met hem werken, gekenschetst als “Bescheiden maar met veel verstand van het jureren. Een rots in de branding voor ieder juryteam”. Ondanks gezondheidsproblemen is Hans ook dit jaar weer bij meerdere wedstrijden als jurylid actief.
Ook is hij vanaf 2014 voorzitter geweest van het Organisatie Comité Hooglandse Dorpsloop. Vijf jaar, t/m 2018, heeft hij deze “kar getrokken”.

Bij de uitreiking noemde Altis-voorzitter Gert Koudijs Hans één van de meest trouwe juryleden van Altis, zo niet het meest trouwe.
De onderscheiding Lid van Verdienste is voor de “harde werkers”: mensen die belangeloos tijdens hun lidmaatschap veel werkzaamheden voor Altis doen, of hebben gedaan. Het zijn die leden waar vrijwel nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan; leden die altijd klaar staan om ‘aan te pakken’.

Nieuws Overzicht