Van het bestuur - Augustus 2022

Huurafspraken accommodaties Birkhoven en Schothorst De atletiektrainingsaccommodatie Birkhoven is destijds door de gemeente aangelegd onder de voorwaarde dat deze door beide atletiekverenigingen gehuurd gaat worden. Mede hiervoor hebben Altis en av Triathlon de Stichting Atletiek Platform Amersfoort (SAPA) opgericht.

Vanuit SAPA zijn er de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de SRO over de huurvoorwaarden van de accommodaties Birkhoven en Schothorst. Bedoeling is dat SAPA beide accommodaties gaat huren (namens en betaald door beide verenigingen) voor één vast bedrag per jaar. Op de eerste plaats voor gebruik door beide verenigingen en met de mogelijkheid de accommodaties aan derden te verhuren.

Voordeel is dat ieder extra uur dat de accommodaties gebruikt gaan worden, niet apart hoeft te worden aangevraagd en extra moet worden betaald.
Het bestuur heeft ingestemd met een aan SAPA te betalen huurbedrag voor beide accommodaties. De afspraak geldt voor twee jaar en wordt dan geëvalueerd en zo nodig aangepast.

ClubhuisHet bestuur is enthousiast over de gesprekken die gaande zijn tussen de jeugdcommissie en de clubhuisbeheercommissie. Er worden plannen uitgewerkt om het clubhuis aantrekkelijker te maken.
Het bezetten van de bar en openen van het clubhuis tijdens wedstrijden gaat nog wel eens met horten en stoten. Er zijn afspraken gemaakt om e.e.a. soepeler te laten verlopen.

HalfjaarcijfersHet bestuur heeft kennisgenomen van de financiële cijfers over het eerste half jaar. Zoals besproken tijdens de ALV van april jl. is 2022 - financieel gezien - een overgangsjaar, waarin we werken aan een nieuwe begrotingsopzet. De halfjaarcijfers zien er grosso modo goed uit, we blijven binnen de begroting.

Ledenbijeenkomst: vrijdagavond 25 novemberBesloten wordt een najaarsledenbijeenkomst te organiseren op vrijdagavond 25 november. Met verschillende sportieve, gezellig en ‘officiële’ onderdelen. Wordt verder uitgewerkt.

Nieuwsbrieven Overzicht