Vrijwilligers gezocht Time4You Amersfoort voor kinderen en jongeren uit Oekraïne

VluchtelingenWerk Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie. Ze behartigen de belangen van en ondersteunen asielzoekers en vluchtelingen, waaronder kinderen en jongeren.

Voor kinderen en jongeren uit verschillende landen organiseren ze wekelijks een open bijeenkomst, genaamd Time4You. Centraal staat de empowerment en het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren. Deze doelgroep heeft veel vragen. Time4You biedt hun de gelegenheid om individueel en in groepsverband deze vragen te stellen. Elke Time4You gaan ze aan de hand van een thema ontspannen en spelenderwijs in gesprek met de groep. Wekelijks wordt een ander thema behandeld.

 

Er worden Time4You's voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar georganiseerd en voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Op dit moment zijn ze opzoek naar enthousiaste vrijwilligers voor Time4You met kinderen en jongeren uit Oekraïne. Je draait samen met één of twee collega’s een Time4You voor kinderen en/of voor jongeren uit Oekraïne; Je bereidt het wekelijkse Time4You voor; Je draagt bij aan het inhoudelijk vormgeven van de bijeenkomsten; Je informeert, signaleert en verwijst na overleg met de teamleider door; Je houdt de wekelijkse presentielijsten bij.

Heb je nog tijd over en lijkt dit je een leuk project om vrijwilligerswerk voor te doen? Neem dan contact op met Michelle Schieving, via mschieving@vluchtelingenwerk.nl 

Nieuwsbrieven Overzicht