Van het bestuur - September 2022

Bestuursnieuws voor Altis nieuwsbrief 15 september 2022 

1. Het bestuur is blij met Ben de Backker en Jan-Willem Koster die als nieuwe vrijwilligers aan de slag gaan met de Altis website (onder begeleiding van Martel Berends). De site wordt de komende tijd opgeschoond en geactualiseerd. Zij zullen een beroep doen op verschillende commissies/contactpersonen voor het aanleveren van actuele en correcte content.

2. Binnenkort vindt een gezamenlijk overleg plaats van de Organisatie Comités van de Bergcross en de Hooglandse Dorpsloop. Doel is samenwerking en krachtenbundeling.

3. Eind 2019 is door av Altis de Stichting Amersfoort Atletiek opgericht. Bedoeld om de organisatie van de NK’s Junioren in 2020 en 2021 in onder te brengen. Dit is echter niet gebeurd als gevolg van de corona pandemie. De Stichting leidt verder een slapend bestaan. Het bestuur van Altis doet de suggestie aan het Stichtingsbestuur deze stichting op te heffen.

4. Er heeft een eerste overleg plaatsgevonden van de project Projectgroep Altis Indoor. Daarin hebben zitting: Bert v.d. Wely, Micel Vocke en Steven van der Maas. Binnenkort wordt een bijeenkomst belegd met enkele coördinatoren vanuit de vereniging om met elkaar meer invulling te geven aan ons programma van eisen. Onlangs heeft overleg met SRO plaatsgevonden. Eind september wordt met de gemeente Amersfoort gesproken.

5. Gerard Lokhorst is bereid gevonden de coördinatie op zich te nemen van het terugplaatsen van de 2e tent. Deze tent mag geplaatst worden van medio oktober tot en met medio april en is bedoeld als algemene trainingsruimte (uit de wind en droog) voor verschillende groepen. Streven is deze 2e tent rond 1 oktober terug te plaatsen. Op dezelfde plek als voorheen, pal naast de 1e tent, die permanent wordt gebruikt als krachthonk.

6. Begin september heeft Eefke Vroemen aangegeven haar functie als voorzitter van de Atletiek Commissie (AC) en hiermee ook haar bestuursfunctie te willen neerleggen. De voornaamste reden is dat deze functie voor haar niet te combineren is met haar baan en gezin. Eefke blijft zeker nog actief binnen Altis, onder andere als trainer van de Master Meerkampgroep. Haar taken worden op dit moment door meerdere mensen binnen de Atletiek Commissie overgenomen, waarbij Patrick Meskes, samen met Mark van Hoorn, voorlopig de AC zullen vertegenwoordigen binnen het bestuur. Dinsdagavond 6 september jl.. was haar laatste bestuursvergadering. Vanuit het bestuur is daarbij dank en waardering uitgesproken over de inzet en betrokkenheid van Eefke.

7. Gewerkt wordt aan de organisatie van een Altis Festival: vrijdagavond 25 november a.s. Een gevarieerde avond. Met sportiever, culinaire en officiële elementen. Met als afsluiting een groot (vrijwilligers)feest!

Nieuwsbrieven Overzicht