Van het bestuur - November 2022

Lees hier alle berichten van het bestuur. Dit keer onder andere over de begroting 2022 en 2023, het Amersfoorts Sportgala van 28 november, de nieuwjaarsreceptie is op zondag 8 januari. En o ja, de schilder gaat met het clubhuis.

 1. De afgelopen weken is veel aandacht geschonken aan de financiën van de vereniging. Gelukkig blijft het begroot tekort over 2022 beperkt en kunnen we voor 2023 een sluitende begroting aan de ALV (vrijdag 25 november a.s.) voorleggen. Het bestuur heeft het ALV verder voorbereid. Het is een extra najaars ledenvergadering, onderdeel van het Altis Festival, met een beperkte agenda.
 2. Half oktober heeft overleg plaatsgevonden tussen de besturen van av Triathlon, av Altis en de Stichting Atletiekplatform Amersfoort (SAPA). SAPA gaat vanaf 1 januari a.s. de accommodaties Schothorst en Birkhoven huren van de SRO ten behoeve van de beide atletiekverenigingen. Dit leidt tot minder administratieve lasten en een beheersing van de huurkosten.
 3. Het bestuur werkt aan een uniforme regeling om prestaties van sporters te waarderen.
 4. Het bestuur heeft diverse Altisleden aangemeld voor de huldiging tijdens het Amersfoorts Sportgala van 28 november a.s.
 5. Met een aantal actieve trainers zoekt het bestuur naar kandidaten om een nieuwe atletiekcommissie (AC) te vormen. Dit zijn bij voorkeur senior leden of ouders van jeugdleden die met elkaar een aantal bestuurlijke zaken voor de atletiekafdeling gaan regelen. Het bestuur is blij met Mark en Patrick die vooralsnog de AC vertegenwoordigen in het bestuur.
 6. Het bestuur heeft besloten Altis aan te laten sluiten bij de nieuwe Businessclub Topsport Amersfoort (BTA). Altis sponsoren worden uitgenodigd hier aan deel te nemen. Vanuit BTA komen sponsorgelden beschikbaar ter ondersteuning van topsportactiviteiten. BTA wordt gepresenteerd tijdens het Sportgala op 28 november a.s.
 7. Het bestuur is enthousiast over de proef de Altis-loopgroepen in Birkhoven op zaterdagochtend vanuit het av Triathlon clubhuis te laten starten.
 8. Het bestuur is enthousiast over de ambities van het Organisatie Comité van de Klaverblad Bergcross op zondag 29 januari a.s.
 9. Binnenkort gaat de schilder aan de slag met het buitenschilderwerk van het clubhuis.
 10. Het bestuur heeft ingestemd met een investering in een boekingssysteem voor de masseurs.
 11. Het bestuur besluit op zondag 8 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie te organiseren. Voorafgaand vindt dan, in samenwerking met Marathon Amersfoort, de ParkRun in Park Schothorst plaats.
 12. Op initiatief van onze nieuwe secretaris, Agnes Scholte, gaat het bestuur (meer) werken met Office 365. Alle bestuursstukken worden daarmee toegankelijk op en vanaf één OneDrive.
 13. De projectgroep ‘Altis Indoor’ heeft vrijdag 11 november met een aantal stakeholders uit de vereniging gesproken over de verdere invulling van onze indoor ambities.
Nieuwsbrieven Overzicht