ALV druk bezocht tijdens Altis Festival

Tijdens de drukbezochte ledenvergadering, vrijdagavond 25 november 2022., is Eefke Vroemen benoemd tot Lid van Verdienste. Eefke is – onder meer - twee periodes lid geweest van het bestuur, voorzitter van de medische commissie en nu trainer van de masters meerkampgroep. De ledenvergadering was onderdeel van het Altis Festival wat door zo’n 350 leden werd bezocht. De ruim 100 bij de ALV aanwezig leden benoemde Agnes Scholte als secretaris in het bestuur.

Het jaar 2022 wordt naar verwachting afgesloten met een financieel tekort van 17.000 Euro (begroot was een tekort van 30.000 Euro). Het bestuur kon voor 2023 weer een sluitende begroting voorleggen, die door de ALV werd geaccordeerd. Daarbij stemde de ALV in met een contributieverhoging van 3 %, per 1 januari a.s. Het bedrag dat dat oplevert wordt gereserveerd voor leden die door de hoge kostenstijgingen van de laatste tijd een beroep doen op de regeling voor tijdelijke verlaging van de contributie.

De atletiekcommissie wordt tot nader orde in het bestuur vertegenwoordigd door Mark van Hoorn en Patrick Meskes. Mark gaf een presentatie over de organisatie en plannen van de atletiekcommissie.

De ALV stemde ook in met het voorstel tot statutenwijziging. De Altis statuten moesten worden aangepast als gevolg van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De nieuwe statuten zijn gebaseerd op de modelstatuten van de Atletiekunie. Aangezien de vereiste twee/derde van de leden niet aanwezig was, wordt het voorstel tot statutenwijziging opnieuw aan een volgende ALV worden voorgelegd.

Nieuws Overzicht