Van het bestuur - Januari 2023

Het is alweer even geleden dat we het Altis festival vierden. Het succesvolle organisatieteam is nu benoemd als feestcommissie voor komende feesten en evenementen, en zal ook een rol spelen bij de eerstvolgende ledenvergadering die gaat plaatsvinden op vrijdagavond 14 april a.s.

Door de leden is tijdens de ALV een groot aantal wensen en klachten gemeld en we gaan graag in hoofdlijn op deze onderwerpen in. Bij de volgende ALV zal de totale lijst en terugkoppeling ter informatie worden bijgevoegd.

<Voor details, klik hieronder>

Hoofdlijnen van wensen en klachten uit de ALV van december:

  • Een van de wensen betreft het bevorderen van de interactie onder generaties. Dat wordt onder andere in gang gezet door de vormgeving van zowel officiele gelegenheden als de nieuwjaarsreceptie en ALV als ook feesten, zodat deze aantrekkelijk worden voor zowel jong als oud. Ook de inrichting van de kantine wordt aangepakt ook om verblijven en interactie buiten het sporten om te faciliteren. Een enthousiaste groep jongeren heeft deze taak op zich genomen en we zien dat daar steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Zo heeft het clubhuis nu een Femke Bol plein, waar een boekenuitleenkast staat, spelletjes en een dartbord. Stapje voor stapje zullen er veranderingen in de kantine gaan plaats vinden. Het bestuur ondersteunt van harte andere initiatieven die leden ook van verschillende generaties bij elkaar brengt.
  • Er is tijdens de ALV terecht aandacht gevraagd voor de wandelaars, ook bij de diverse altis activiteiten en de handschoen is meteen opgepakt bij de Parkrun op 8 januari jl.
  • Veel aandacht is gevraagd voor het beheer van het gebouw en terrein. Het bestuur heeft de SRO gevraagd (extra) verlichting aan te brengen langs de baan bij de start van de 110 meter horden. Dat gedeelte van de baan valt net buiten de verlichting van de lichtmasten, maar wordt ook gebruikt door diverse trainingsgroepen. Binnen is de verduurzaming van de toiletruimtes in gang gezet (ledverlichting, bewegingsmelders). De volgende bestuursvergadering gaan we verder met SRO in gesprek.
  • Met betrekking tot de indoorambities: hiermee is binnen Altis een projectgroep aan de slag. Daarbij worden meerdere opties bekeken. Gezocht wordt naar een duurzame – en voor de vereniging betaalbare – oplossing.
  • Diverse vragen worden gesteld over wachtlijsten voor onderdelen. Het klopt dat de meerkampgroep voor Masters vol zit, en er is weinig verloop. Er worden pas weer mensen van de wachtlijst toegelaten als een nieuwe groep start, waar Altis leden die training geven voorrang krijgen. Het helpt daarbij wel als mensen zich daadwerkelijk ook melden voor de wachtlijst en als lid, via de mailadressen van Altis om goed zicht te krijgen op de mogelijkheden. Mbt de vraag over wachtlijst jeugd: het klopt dat er een lange wachtlijst (meer dan twee jaar) is voor bepaalde leeftijdsgroepen. Als we nieuwe trainers vinden of zich melden en een nieuwe groep start, kan de wachtlijst worden verkort. Dus trainers van harte welkom!
  • Kwaliteit wedstrijdkleding en trainerskleding. Onze kleding wordt via van Barneveld besteld en bedrukt. De kledingcommissie vindt kwaliteit altijd erg belangrijk en houdt dit scherp in de gaten. Als er klachten zijn over kleding of wensen horen we dat graag. Wel willen we als vereniging ook eenheid uitstralen, dus kleuren en model staan vast.
  • Er zijn wensen geuit rond het organiseren van uitjes. Binnen Altis vinden heel veel verschillende uitjes plaats. Soms een officieel Altis-juniorenkamp, soms een uitje van een paar lopers die samen op pad gaan. Of samen naar de FBK-games gaan. De meeste uitstapjes worden spontaan georganiseerd en zijn meestal voor eigen kosten. We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen weet wat er allemaal georganiseerd wordt en waar je bij kunt aansluiten. Er zijn nader uit te werken ideeën om deze uitjes te bundelen op de website in een soort van agenda met sportieve uitstapjes. Hulp is welkom.

Altis heeft van een van de leden een schenking van 1.000 Euro ontvangen voor aangepast sporten. De voorzitter heeft de gulle gever hartelijk bedankt!
Joost en Gert hebben binnenkort een gesprek met een extern verenigingsadviseur over het vrijwilligersbeleid. Altis kan van deze dienstverlening gebruik maken dankzij het nationaal Sport Akkoord.

Voor zover de berichten van het bestuur

Nieuwsbrieven Overzicht