Van het bestuur - Februari 2023

Diverse activiteiten en aandachtspunten vanuit het bestuur:

  • We bereiden ons voor op de ledenvergadering van vrijdagavond 14 april waarin we verantwoording afleggen over het afgelopen jaar 2022. Zoals het er nu uitziet wordt een opnieuw een wervelende avond met een officieel gedeelte.
  • Een aantal punten zoals nav de ALV van november jl. toegezegd zijn of worden opgepakt, zoals de verlichting op de baan, de inrichting van het clubhuis en bezien dat ook in samenhang met de mogelijkheden voor een clubhuis beheerder.
  • We bezien welke rol Altis kan spelen in de organisatie van de jaarlijkse Startbaanrun.
  • We onderzoeken in hoeverre we tot afspraken komen met de Fit academie over fitness-abonnementsvoordelen voor Altis leden.
  • We volgen de ontwikkelingen van zwembad Hoogland in relatie tot de Altis indoor ambities.
  • En we buigen ons over de organisatie van een ledenavond, om zoveel mogelijk leden te betrekken bij de vele verenigingsactiviteiten .
Nieuwsbrieven Overzicht