Van het bestuur - Maart 2023

De afgelopen bestuursvergadering staat onder andere in het teken van de voorbereiding van het komende Altis festival: vrijdagavond 14 april a.s.. Naast de organisatie van diverse leuke activiteiten voor jong en oud (met dank aan de Feestcommissie!), vindt die avond ook de algemene vergadering plaats waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen verenigingsjaar 2022. Natuurlijk wordt ook vooruitgekeken naar 2023 en verder. Aansluitend op de ALV vindt de huldiging plaats van atleten die het zo goed hebben gedaan tijdens het afgelopen indoor seizoen.

Volgende week organiseren we ledenavonden (dinsdagavond 21 en vrijdagavond 24 maart) over verbondenheid van leden met de vereniging. Zie daarover het bericht in deze nieuwsbrief en de uitnodigingen in de diverse app groepen.

Het bestuur heeft gesproken over het instellen van een “topsportfonds”, ter ondersteuning van Altis ‘top’atleten. Later dit jaar wordt hierover besloten.

Ook is besloten een haalbaarheidsonderzoek te laten doen naar een permanente indoor atletiek trainingsvoorziening in Amersfoort. Komende zomer is Altis gastheer van een Urban Athletics Event in Amersfoort.

Overleg heeft plaats gevonden met de besturen van av Triathlon en de Stichting Atletiek Platform Amersfoort (SAPA). SAPA is met ingang van 1 januari jl., namens Altis en AVT, huurder van de accommodaties Schothorst en Birkhoven.

Nieuwsbrieven Overzicht