Jaarverslag op video tijdens voorjaarsledenvergadering

Vrijdagavond 14 april jl., tijdens het 2e Altis Festival, vond de voorjaarsledenvergadering plaats.

Ruim 100 leden waren aanwezig om met elkaar terug te kijken op het afgelopen jaar. Dat gebeurde aan de hand van een video waarin verschillende bestuursleden terugblikten op 2022 en vooruit naar 2023. Bekijk hier de video Altis in 2022 en 2023.

Het financiële verslag over 2022 werd vastgesteld en op advies van de kascontrolecommissie werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Er zijn nieuwe statuten voor de vereniging aangenomen, waarmee weer voldaan wordt aan de actuele wetgeving.

Bij het concept huishoudelijk reglement waren enkele opmerkingen uit de vergadering. Die worden door het bestuur verwerkt en dit voorstel komt terug in de volgende ledenvergadering.

Ook is Mark van Hoorn benoemd tot bestuurslid, als voorzitter van de Atletiekcommissie.

Een uitgebreid verslag van deze voorjaarsledenvergadering is binnenkort beschikbaar op de website.

Nieuws Overzicht