Mireille Lokhorst nieuwe Altis voorzitter

De drukbezochte algemene vergadering van av Altis benoemde zaterdagmiddag 25 november jl. Mireille Lokhorst als nieuwe voorzitter. Zij volgt Gert Koudijs op die na 7,5 jaar als praeses terugtrad en bij zijn afscheid als Erelid werd benoemd.
De vergadering sprak inhoudelijk over het thema ‘veilig sporten’ en over een doorontwikkeling van het vrijwilligersbeleid: De vergadering stemde er mee in dat voor volgend jaar de nadruk ligt op meer Altis leden tot vrijwilliger te activeren en op het invoeren van een beloningssysteem.

Leden in he zonnetje

Thea van Lier, onlangs gestopt als trainer, werd met een bloemetje bedankt voor meer dan 10 jaar trainerschap.
Jip de Greef, Abigail Noruwa, Loes Kempe, Madelief van Leur werden gelauwerd voor hun deelname aan het Europees Jeugd Kampioenschap.
Lizzie Belt werd benoemd tot Lid van Verdienste. Lizzie is al meer dan 30 jaar trainer en in verschillende functies maakt zij zich zeer verdienstelijk voor de loopsport.
Ook Kees Jorritsma werd benoemd tot Lid van Verdienste. Kees is al sinds mensenheugenis starter bij vele wedstrijden in de regio en bij NK’s.
Daarnaast verzorgt Kees ook starters opleidingen voor de Atletiekunie. Daarnaast is Ton Duits in het zonnetje gezet. Ton is dit jaar 50 jaar trainer! Bij alle drie de verenigingen in de regio: Pijenburg, av Triathlon en av Altis. In de loop van 50 jaar heeft Ton honderden lopers, vooral jeugd, geïnspireerd en gestimuleerd! Ook Ton werd Lid van Verdienste! Ook Ton werd Lid van Verdienste!

Bestuur

Bestuursleden Geert de Blecourt, Ineke van de Werf en Joost Bol waren volgens het rooster aftredend en werden herbenoemd. Mark van Hoorn trad af als voorzitter Atletiekcommissie; een opvolger wordt nog gezocht.
Na een intermezzo door Sinterklaas kon Gert, met instemming van de vergadering, de voorzittershamer overdragen aan Mireille Lokhorst. Waarna Ineke Gert bedankte voor zijn bijdrage aan de vereniging en hem de oorkonde behorende bij het Erelidmaatschap overhandigde.

Na de AV werden, onder belangstelling van de meer dan 100 bezoekers, de kampioenen van afgelopen outdoor seizoen gehuldigd en werd de gezellige middag afgesloten met een pubquiz onder leiding van Martijn Visscher.

Kijk hier voor alle foto’s 

Nieuws Overzicht