Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Altis

Het bestuur nodigt alle leden uit (en in het bijzonder alle Altis kampioenen) voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 27 maart 2018 in het clubhuis. Inloop 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur.

 

Alle Altisleden zijn van harte welkom. Aangezien het een ledenvergadering is voor alle leden en ouders van leden, verzoek ik u dan ook dankbaar gebruik te maken voor deze uitnodiging, om:

  • onze kampioenen te huldigen
  • te horen hoe de club er financieel voor staat
  • bijgepraat te worden over de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan
  • mee te praten over de plannen van de verschillende commissies voor 2018

De agenda met de stukken staan uiterlijk vanaf 17 maart a.s. op: www.altis.nl. Het Altis Jaarboek ligt vanaf 17 maart in het clubhuis.

Wil je agendapunten toevoegen? Dat kan uiterlijk tot 17 maart schriftelijk (ondertekend door minstens 5 leden) via een mail aan secretaris@altis.nl 

Wij zien alle leden graag op dinsdagavond 27 maart in het clubhuis!

Namens het Algemeen Bestuur,
Gert Koudijs, Johan Koetje, Harold Schepers, Jolanda van den Hoven, Kees Blokland, Sietse La Roi, Werner Andrea en Mariet van der Burgt.

Nieuws overzicht