Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dinsdag 9 april

Het bestuur nodigt alle leden, ouders van (jeugd)leden, ereleden, leden van verdiensten en gelauwerde leden uit voor de  Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 9 april 2019 in het clubhuis. 

 

Inloop 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur.

Programma o.a.:
• Terugblikken op 2018 en vooruitblikken op 2019 en verder
• De financiële stand van zaken van onze vereniging
• Èn met speciale gasten!

De agenda met de stukken staan uiterlijk vanaf 20 maart a.s. op: www.altis.nl. Het Altis Jaarboek 2018/2019 ligt vanaf 25 maart in het clubhuis.

Wil je agendapunten aandragen? Dat kan uiterlijk tot 1 maart schriftelijk (ondertekend door minstens 5 leden) via een mail aan secretaris@altis.nl.

Nieuws Overzicht