Kom ook kennismaken!

Jaarlijks schrijven zich ruim honderd nieuwe leden in bij Altis. Daardoor maakt onze vereniging een gestage groei door en behoort inmiddels tot één van de grotere sportverenigingen van Amersfoort.

Die groei brengt ook met zich mee dat vooral nieuwe leden weinig overzicht hebben over alle activiteiten die Altis ontplooit. Misschien dat er ook nieuwelingen zijn die graag eens wat meer contacten willen leggen buiten de eigen groep binnen Altis. Er zijn vast ook leden die al wat langer lid zijn die met dezelfde vraag rondlopen: “Wat gebeurt er allemaal bij Altis en hoe werkt het in deze vereniging?”

Op dinsdag 10 december a.s. wordt er daarom in het Altis clubhuis een kennismakingsavond georganiseerd. Van 19.30 tot circa 20.30 uur in het Clubhuis. Nieuwe en bestaande Altis leden zijn van harte uitgenodigd om op de koffie te komen. Laat even weten dat je komt via kennismaking@altis.nl.

Er zal een korte presentatie gegeven worden over wat Altis is en doet. Verder is er alle ruimte voor vragen en “netwerken”. Koffie en koek zijn voor rekening van de penningmeester.

Nieuws overzicht