Altis en MIA willen sporthal in Park Schothorst

Atletiekvereniging Altis en korfbalvereniging MIA, beide gevestigd in Park Schothorst, willen een sporthal aan de Schothorsterlaan realiseren die past in het groene landschap. Altis-voorzitter Gert Koudijs heeft dinsdagavond 14 januari jl., mede namens MIA, deze ambitie gepresenteerd in de Amersfoortse gemeenteraad.

Om volledig op te gaan in de groene omgeving wordt de sportaccommodatie deels verzonken aangelegd, omringd door een aarden wal en voorzien van een groen sedumdak.

De ruim 1.700 leden van beide verenigingen koesteren het groene karakter van Park Schothorst en genieten dagelijks van de sportieve en recreatieve mogelijkheden van het park. Wel staan Altis en MIA al jaren te springen om een indoor-accommodatie om hun sportieve ambities te realiseren. Daarbij lopen zij steeds aan tegen het tekort aan zaalsportruimte in Amersfoort. Omdat beide verenigingen er tevens van overtuigd zijn dat een eigen sporthal een enorme impuls geeft aan de kwaliteit en het niveau van hun sporters, hebben zij de handen ineen geslagen.

De nieuwe accommodatie zal voornamelijk gebruikt worden door sporters die nu al gebruik maken van de atletiekbaan en de korfbalvelden. Omdat het huidige parkeerterrein en de fietsenstallingen op de eigen terreinen voldoende ruimte bieden is er geen uitbreiding van infrastructuur nodig.

Naast de gemeenteraad zijn ook nabijgelegen basis- en sportscholen door beide verenigingen geïnformeerd over hun ambitie. Altis en MIA zoeken de komende tijd de dialoog met alle mogelijke betrokkenen, zoals politiek, gemeente, SRO, de actiegroep Behoud Park Schothorst en andere belanghebbende partijen.

Vanuit een open platformgedachte willen beide verenigingen in gesprek met als doel het draagvlak onder deze nieuwe accommodatie verder te vergroten.

Nieuws Overzicht