Corona Protocol trainingen Av Altis en AV Triathlon

De atletiekbaan aan de Schothorsterlaan is sinds 2 juni 2020 weer gebruikt. Av Triathlon en Av Altis hebben een gezamenlijk Corona protocol (geactualiseerd !), en een gezamenlijk overzicht waarin voor alle groepen de trainingen qua locatie en tijd staan vermeld.
Het ziet er overal anders uit dan een paar maanden geleden. De loopgroepen starten grotendeels op de parkeerplaats aan de Schothorsterlaan om ruimte te scheppen voor atleten die de baan moeten gebruiken. Kleinere groepen en anderen trainingstijden. Het is druk op de baan. Het krioelt van de atleten! Groot en klein. Maar toch… gaat het nieuwe normaal best goed. Natuurlijk zijn er aandachtspunten en houden we af en toe ons hart vast. Met name bij de hardlopers is de 1,5 meter afstand nog een punt van aandacht. 

Looprichting: Voor de veiligheid voor iedere atleet zijn borden opgehangen met eenrichtingsverkeer. Links de ingang van het clubhuis en rechts de uitgang. Op een enkeling na, houdt iedereen zich hier keurig aan! Blijf dit doen! Complimenten!

Fietsenstalling: De fietsen worden geparkeerd aan de voorkant van het clubhuis. De beschikbare ruimte is aan de krappe kant Maar desondanks staan de fietsen toch allemaal in een rek zonder dat het een rommeltje wordt. Complimenten!

Reinigen materialen: Net als in een huishouden heeft iedereen een eigen definitie van spullen schoonmaken. De ene atleet vindt dat het schoonmaken slecht gebeurt en de ander vindt dat hij/zij flink zijn best heeft gedaan. Trainers zijn eindverantwoordelijk voor het schoonmaken van de gebruikte materialen. Zij zorgen al dan niet met hulp van de atleten en ouders/vrijwilligers dat de klus na afloop van de training wordt geklaard. 

Gebruik Toilet: Het toilet op de begane grond is gesloten en alleen te gebruiken bij noodgevallen na toestemming van een trainer. Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet. Kleedkamers en douches blijven tot nader order nog gesloten.

Schoonmaakmiddelen en verbanddoos: Alle benodigde schoonmaakmiddelen en de verbanddoos staan in het materialenhok. Voorraad is te vinden op de bar in het clubhuis. Wanneer de voorraad opraakt, stuur dan een berichtje naar een van de leden van het coronateam.

Gebruik Clubhuis: Als de ontwikkelingen dat toelaten, mag het clubhuis per 1 juli weer worden gebruikt met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Eerder gold 1 september als beoogde openingsdatum. De Kleedkamers en douches mogen vooralsnog niet gebruikt worden. Het coronateam heeft bedenkingen over het openen van het clubhuis voor wat betreft de 1,5 meter afstand en de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Als alternatief kan, voor wie dat wil, na afloop koffie gedronken worden in de tent bij de baan. Dan hoeft er minder rekening gehouden te worden met de hygiëne en de 1,5 meter afstand. Definitieve besluitvorming van de overheid hierover volgt eind juni.

Av Triathlon – Altis: Samen met Av Triathlon is een protocol opgesteld. Op verzoek van trainers is voor een aantal groepen de aanvangstijd gewijzigd. Via onderstaande link kunnen trainers en atleten de opgestelde richtlijnen en de schematisch weergegeven trainingen bij twijfel nog eens nalezen. Regelmatig worden planningen afgestemd en kleine wijzigingen aangebracht op verzoek of in overleg met de betreffende trainers. Samen met Hans de Ridder (beheerder atletiekbaan Schothorst) van de SRO wordt eveneens de voortgang besproken.

Downloads:

Nieuws Overzicht