ALV Altis: vrijdagavond 25 september

Het bestuur nodigt alle leden, ouders van (jeugd)leden, ereleden, leden van verdiensten en gelauwerde leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op vrijdagavond 25 september om 19.00 uur buiten, vóór het clubhuis, bij de picknicktafels. Inloop 18.30 uur.

Normaal gesproken wordt de Algemene Ledenvergadering  jaarlijks gehouden in het voorjaar. Door het coronavirus waren we genoodzaakt de ALV uit te stellen.

Wat gaan we doen?
Het bestuur en de commissievoorzitters leggen verantwoording af van het gevoerde beleid van het vorige jaar en presenteren de begroting en het jaarverslag/speerpunten 2020/2021. Zie hiervoor de agenda en het jaarverslag van het Jaarboek LINK. Het Altis Jaarboek 2019/2020 ligt vanaf 1 september in het clubhuis. Neem gerust een exemplaar mee ter voorbereiding!

Natuurlijk staan we ook stil bij de effecten van de corona-crisis op onze vereniging en zetten we onze jongste ereleden Eef en Zeger Knipmeijer in het zonnetje.

Voor koffie/thee en de nodige versnaperingen wordt gezorgd! 

Iedereen is welkom! Aanmelden verplicht!
Vanzelfsprekend zijn alle leden welkom, maar om te kunnen voldoen aan de Corona-verplichtingen is aanmelding vooraf verplicht. Dat kan uiterlijk tot en met 21 september en uitsluitend via secretaris@altis.nl

Wij zien alle leden graag op vrijdagavond 25 september!
Jolanda, Harold, Ineke, Bianca, Joost, Gert, Johan, Geert, Mariet

 

Nieuws Overzicht