Veilig Incidenten Melden

Het bestuur roept leden op om incidenten te melden. Om te weten wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd en hoe we incidenten kunnen voorkomen. Het bestuur heeft besloten tot een proef met het VIM-formulier gedurende een half jaar, vanaf 1 september a.s. Om te zien welke meldingen binnen komen. Meldingen kun je hier invullen 

Op voorstel van de vertrouwenscontactpersonen (Lia Beijer en Helma Groeneweg) heeft het bestuur besloten een proef te doen met het formulier Veilig Incidenten Melden (VIM). Overal waar mensen samen sporten kunnen incidenten plaatsvinden. Omdat men zich niet houdt aan (spel)regels of omdat die regels niet (meer) passen bij de praktijk.

Ook binnen Altis kunnen incidenten voorkomen. Bijvoorbeeld een situatie tijdens een training of wedstrijd die leidt tot risico’s of mogelijk gevaar voor sporters of trainers. Meestal gaat het (net) goed en zijn er geen vervelende gevolgen. 

Maar het is goed te weten of en welke incidenten plaatsvinden. Om er van te leren en zo nodig de (spel)regels aan te passen.

Ingevulde formulieren worden beheerd door de vertrouwenscontactpersonen en worden besproken met bestuur en/of andere betrokkenen. 

Mocht een incident over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag gaan, neem dan rechtstreeks contact op met één van onze vertrouwenscontactpersonen. De telefoonnummers vind je op de website, in het Altis-magazine en elke maand in de Nieuwsbrief.

 

Veilig sporten Overzicht