Bijzondere Jaarvergadering in de open lucht

Onder bijzondere omstandigheden vond, vrijdagavond 25 september jl., de Altis Jaarvergadering plaats. Zo’n 50 leden zaten buiten in de open lucht en trotseerden weer en wind voor een corona-proof jaarvergadering.

Voorzitter Gert Koudijs opende de vergadering met onder meer een terugblik op de bijzondere coronaperiode vanaf maart jl. en het NK Junioren dat toch in september kon plaatsvinden. Een moment stilte werd in acht genomen voor diegenen die ons de afgelopen periode ontvallen zijn.

De ALV nam een aantal formele besluiten:
* de jaarrekening 2019 werd goedgekeurd, evenals de begroting 2020
* voortaan twee keer per jaar een ALV (voor- en najaar)
* de begroting 2021 werd goedgekeurd
Het coronateam, dat vanaf maart jl. voortvarend aan de slag is werd bedankt voor hun inspanningen: Mariet, Harold, Eefke, Robert, Zeger en Mark.

Hoogtepunt van de vergadering was de uitreiking van het erelidmaatschap aan Eef en Zeger Knipmeijer. Beiden zijn al bijna 40 jaar actief lid van Altis en hebben tal van functies binnen de vereniging vervult.
Afscheid werd genomen van de aftredende bestuursleden Sietse la Roy en Jolanda van den Hoven. Afscheid werd ook genomen van Frank en Anita de Haart. Frank was trainerscoördinator loopsport en Anita verzorgde de maandelijkse nieuwsbrief.

Nieuw in het bestuur werden benoemd:
Voorzitter loopsportcommissie                        Geert de Blécourt
Voorzitter beheercommissie clubhuis              Robert Hattink
Voorzitter Wedstrijd Organisatie Commissie   Ineke van der Werf
Algemeen bestuurslid                                        Joost Bol

Vooruitgeblikt werd op het jubileumjaar 2021: Altis bestaat dan 60 jaar!
Het bestuur vraagt leden mee te denken over de invulling van jubileumactiviteiten. 

Tot slot werden de eerste beleidslijnen vanaf 2021 besproken. De cyclus van het beleidsplan 2016-2020 is voltooid. Vastgesteld kan worden dat, dankzij de inzet van vele leden, veel van de doelen die in 2016 gesteld zijn behaald zijn. Het bestuur heeft een notitie aan de ALV voorgelegd met mogelijke uitgangspunten, ambities en ideeën. Mede gelet op de omstandigheden (donker, koud en nat 😊) werd de discussie beperkt gehouden. Het bestuur organiseert de komende tijd sessies om met de leden in gesprek te gaan over nieuw te ontwikkelen beleid.

 

Nieuws Overzicht