Update coronamaatregelen en activiteiten Altis 14 december 2020

Vanuit het Torentje heeft premier Rutte maandagavond 14 december met ingang van dinsdag 15 december 00.00 uur voor de komende 5 weken (t/m 19 januari) een vergaande lockdown afgekondigd. Het Altis coronateam heeft de maatregelen hierop aangescherpt.

 

De volgende maatregelingen zijn van toepassing

Sporters tot 18 jaar

-          Alle trainingen voor de jeugd tot 18 jaar gaan buiten gewoon door. Er mogen maximaal 2 trainers op 1 groep. (publiek, ouders op de atletiekbaan is verboden)

-          Jonge sporters vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

-          Er kan alleen buiten worden gesport. Zaaltrainingen gaan niet door. Krachthonk gaat dicht. Trainen in de tent is wel mogelijk, mits de tent aan minimaal 2 zijden open is en de training wordt begeleid door een trainer. 

-          Ouders/verzorgers die kinderen ophalen van de accommodatie worden verzocht een ruime 1,5 meter afstand te bewaren en bij voorkeur in de auto te blijven zitten tot de training is afgelopen.

-          Ga na afloop van het sporten direct naar huis.

-          Clubhuis, kleedruimtes en douches blijven dicht.

 

Sporters 18 jaar en ouder

-       Alle trainingen voor sporters van 18 jaar en ouder komen te vervallen.
Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden in overleg met leden van het coronateam.

Buiten de accommodatie mag gesport worden in groepjes van maximaal 2 personen met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Altis faciliteert de mogelijkheid van sporten in groepjes van 2 niet.

Aangepast sporten

Aangepaste sporters mogen wél trainen. Voor de aangepaste sporters van 18 jaar en ouder, onder leiding van Franz van Barneveld, is een noodverordening van kracht en gaan de trainingen door. Een groep bestaat uit maximaal 2 sporters exclusief trainer. De volgende maatregelingen moeten in acht worden genomen:

Artikel 2.2 Veilige afstand f. Het verbod is niet van toepassing: op personen met een handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden en hun begeleiders of vaste mantelzorgers.

Algemeen:

  • Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij het betreden van b.v. het toilet.
  • Schud geen handen, Was je handen voor en na het sporten.
  • Heb je last van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf dan thuis en laat je testen!
  • Informeer telefonisch jouw trainer/teambegeleider als je deze klachten ondervindt en houdt hem op de hoogte van de testuitslag.
  • Ga direct naar huis als er tijdens het sporten klachten ontstaan.
  • Alle al gemaakte afspraken in vorige nieuwsbrieven blijven gehandhaafd.

Noodverordening:

De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de Noodverordening kan een proces verbaal opgemaakt worden en volgt een boete van euro 4.350,-.

Laten wij met elkaar de aangescherpte coronaregels strikt na gaan leven, zodat op korte termijn de coronaregels kunnen worden afgezwakt en iedereen weer toegang krijgt tot de accommodatie. Voor vragen kun je altijd terecht bij je trainer of leden van het coronateam.

Van het Massageteam:

In verband met de nieuwe lockdown-maatregelen van de overheid moet de massage van Altis ook tijdelijk stopgezet worden. De verwachting is tot 19 januari. We hopen zo snel mogelijk daarna weer te kunnen opstarten en zullen dat kenbaar maken via de Nieuwsbrief.

 

Sportieve groet,
Het coronateam

Nieuws Overzicht