Evert van Essen Erelid van Altis

Evert van Essen is benoemd tot Erelid van Altis. Maandag 22 februari jl. hebben André van den Bedem en Gert Koudijs hem de bijbehorende oorkonde overhandigd.

Na een verdienstelijke carrière als atleet is Evert vanaf de jaren ’70 voor een lange periode trainer geweest bij de jeugd. Naast het jeugdtrainerschap was hij ook verbonden met de wedstrijdbegeleiding. Hij begeleidde als één van de eerste trainers diverse Altis ploegen in landelijke competitiefinales.

Beroemd zijn ook de, mede door Evert georganiseerde, jeugdkampen in Austerlitz. Van begin jaren ’80 heeft hij veel bestuurswerk gedaan: voorzitter van de Technische Commissie, lid van de jeugdcommissie en van het algemeen bestuur. Begin jaren ’80 heeft hij de ledenadministratie digitaal opgezet, in de tijd dat PC’s nog in de kinderschoenen stonden. Jarenlang heeft hij stukjes voor het Altis clubblad en wedstrijdverslagen voor de Amersfoortse Courant geschreven.

Tot en met vorig jaar was Evert actief als jurylid en bekleedde hij functies als starter en als elektronische afstandmeter. Als zoon van oprichter Wim van Essen is Evert ruim 40 jaar actief geweest binnen Altis. Niet alleen wát hij allemaal gedaan heeft, maar ook de prettige wijze waaróp, heeft indruk gemaakt. Velen binnen Altis bewaren goede herinneringen aan Evert van Essen.

Bij Evert is recent een vorm van leukemie vastgesteld, hij heeft nog maar kort te leven. Hij was zichtbaar verguld met het Erelidmaatschap en dankt iedereen die bij dit initiatief betrokken was.

Nieuws Overzicht