Franz van Barneveld erelid van Altis

Vrijdag 28 mei jl. nam Franz van Barneveld afscheid als trainer van de groep aangepaste sporters. Daarbij werd hij door tientallen sporters en hun ouders letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet.
Namens de hele vereniging overhandigde voorzitter Gert Koudijs aan Franz de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap van atletiekvereniging Altis.

Tien jaar geleden werd op initiatief van Franz bij Altis gestart met aangepast sporten. Tien jaar lang stond hij twee keer per week met deze groep op de baan. Met veel inzet, passie en plezier was hij een belangrijk baken voor deze bijzondere sporters. Daarbij begeleidde hij ook stagiairs die vanuit het ROC bij deze groep ervaring opdoen.

Franz van Barneveld is al 20 jaar lid van Altis. Van meet af aan is hij een actief en zeer betrokken lid van onze vereniging. Een kleine opsomming van zijn activiteiten:
* Jarenlang heeft Franz training gegeven aan groepen die zich voorbereiden op de marathon. Franz heeft meerdere loopreizen voor Altis-leden georganiseerd: naar Terschelling, Echternach, Budapest Athene, Porto, Marrakesh en New York.
* Vanaf 2009 was hij 6 jaar lang trainer van een jongerengroep.
* Meer dan 20 jaar is Franz ook actief geweest in de organisatie van de Halve van Hoogland en de Amersfoortse Bergcross.
* Samen met anderen heeft hij vele tientallen Altis-leden opgeleid tot (assistent) trainer

In zijn toespraak herhaalde de voorzitter woorden van tien jaar geleden, toen Franz al benoemd werd tot lid van verdienste: “Op alle fronten waar Franz zich inzet, doet hij dat met grote inzet en overgave. Zijn losse, warme houding naar andere leden maakt hem tot een graag gezien trainer en lid van Altis. Franz is één van die leden waar je op kan ‘bouwen’”.

Gert Koudijs: “Dat is dus een tekst van 10 jaar geleden. Ik sluit me daar volledig bij aan. Ik ben ook blij dat Franz in die 10 jaar daarna gewoon is door gegaan. Met dezelfde energie, inzet en passie. We nemen vandaag ook geen afscheid. Als de nood aan de man is kunnen we Franz altijd bellen.
De vereniging Altis is hem daar dankbaar voor en daarom heeft het bestuur besloten, unaniem en met veel enthousiasme, Franz te benoemen tot erelid van onze vereniging”.

 

Nieuws Overzicht