Meld je aan voor de Altis Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt alle leden, ouders van (jeugd)leden, ereleden, leden van verdiensten en gelauwerde leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op dinsdagavond 22 juni om 19.30 uur, buiten op de atletiekbaan Schothorst. Koffie staat klaar vanaf 19.00 uur.

Wat gaan we doen?
Het programma bestaat uit twee delen: de formele ALV en na de pauze een informele ledenraadpleging over het concept beleidsplan 2021-2025. Tijdens de ALV zullen de bestuursleden kort iets vertellen over hun commissie/aandachtsgebied, stellen we de cijfers over 2020 vast, nemen we afscheid van penningmeester Johan Koetje en moeten we besluiten over een statutenwijziging. Zie de agenda en alle stukken in het Altis Jaarboek 2020/2021. Gedrukte exemplaren van het Jaarboek zijn ook in het clubhuis verkrijgbaar en via secretaris@altis.nl
Natuurlijk staan we ook stil bij het 60 jarig jubileum van onze vereniging en reiken we de prijs uit aan de winnaar van de onlangs gehouden online jubileum quiz.

Na de pauze willen we in kleine groepjes praten over het concept beleidsplan 2021-2025
Dit plan moet richting geven aan onze keuzes en activiteiten van de komende jaren. Het bestuur is benieuwd naar jullie eerste reacties en wil die graag verwerken in het plan. Tijdens een volgende ALV kan het beleidsplan dan worden vastgesteld.

Iedereen is welkom! Aanmelden verplicht!
Vanzelfsprekend zijn alle leden welkom, maar om te kunnen voldoen aan de corona-verplichtingen is aanmelding vooraf verplicht. Dat kan uiterlijk tot en met vrijdag 18 juni via
secretaris@altis.nl

Wij zien jullie graag dinsdagavond 22 juni!

Robert, Harold, Ineke, Bianca, Joost, Gert, Johan, Geert, Eefke en Mariet

Nieuws Overzicht