Johan Koetje op ALV benoemd tot Lid van Verdienste

Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 22 juni jl. is Johan Koetje benoemd tot Lid  van Verdienste. Johan was 7 jaar penningmeester en heeft belangrijk bijgedragen aan de financieel gezonde positie van Altis. Ook heeft hij in die tijd meerdere procesverbeteringen doorgevoerd.

De ALV werd bezocht door ruim 60 leden. Zij zagen en hoorden onder meer alle bestuursleden die iets vertelden over het werk en de plannen van hun commissie. Lia Beijer vertelde over het werk van de Vertrouwens Contact Personen (VCP’S).

Nieuw in het bestuur werd gekozen Eefke Vroemen als voorzitter van de atletiekcommissie (AC). Harold Schepers trad terug uit het bestuur maar blijft wel actief in de AC. Namens de sponsorcommissie vertelde Robin van de Mast over het team Altis-relatiemanagers dat de relaties met onze sponsors gaat onderhouden.
Maarten van Essen nam afscheid als voorzitter van de Medische Commissie en introduceerde zijn opvolger: Lucy Crane.
Paula van Dijk kreeg een aantal jaarabonnementen voor Dierenpark Amersfoort overhandigd, omdat zij, 29 mei jl., met haar team de Altis online jubileumquiz heeft gewonnen.
Herman Crezee verklaarde namens de kascontrolecommissie de boeken over 2020 in orde te hebben bevonden. Herman is ook, namens Altis, bestuurslid van de Stichting Atletiek Platform Amersfoort. Het samenwerkingsverband tussen AV Altis en AV Triathlon. Herman praatte de aanwezigen bij over de voortgang van deze samenwerking.

Verder werden in het zonnetje gezet:
Franz van Barneveld, kreeg een glasbokaal behorende bij het Erelidmaatschap dat hem onlangs al werd toegekend.
Hilde Oerlemans, kreeg een boeket bloemen als dank voor haar hulp bij de groep aangepast sporten.
Gerard Lokhorst kreeg ook een bloemetje als dank voor het opruimen van het materiaalhok, samen met zijn vrouw Mireille, en de verschillende reparaties die zij verrichten.
Ook “huisfotograaf” Harry van ’t Veld kreeg een bloemetje als dank voor zijn aanwezigheid bij veel wedstrijden en evenementen, de mooie foto’s die hij daar van maakt en die hij belangeloos ter beschikking stelt.

Tot slot werd aandacht besteed aan het concept beleidsplan 2021-2025. Aan de hand van Joost Bol werd een aantal discussiestellingen besproken. Na de zomer worden kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd om  - themagewijs - het plan verder met elkaar te bespreken.
Voorzitter Gert Koudijs sloot de ALV af met een voortuitblik naar de komende jubileumactiviteiten en het NK Junioren op 10-12 september a.s.

Nieuws Overzicht