Praat ook mee over het vrijwilligersbeleid binnen Altis

Nu er weer meer georganiseerd mag worden, merken we hoeveel vrijwilligers je nodig hebt om een vereniging als Altis draaiende te houden. Van de ruim 1200 leden zijn er al vele honderden als vrijwilliger actief. De uitdaging is er voor te zorgen dat die vrijwilligers er lol in houden en dat er nog meer Altis-leden als vrijwilliger actief worden!

In het kader van het nieuwe meerjarenbeleidsplan organiseren we een brainstorm over het vrijwilligersbeleid binnen Altis. Laten we eens goed " out of the box"  denken om zo tot voorstellen te komen die we in de komende ALV te kunnen bespreken.

Heb je interesse om hierover mee te denken, dan ben je welkom op vrijdag 29 oktober a.s. van 17.00 tot 18.30 uur in het clubhuis. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Voor deze bijeenkomst heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Dat kan eenvoudig via de CoronaCheck app op je mobiele telefoon.

Laat s.v.p. even weten of je komt via: secretaris@altis.nl

Nieuws Overzicht