Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Vragen
Aanvullende vragen
Ik heb al eerder aan atletiek gedaan
Zo ja, bij welke vereniging?
Zo ja, ik wil dat mijn lidmaatschap wordt overgeschreven
Bij welke trainer ga je trainen? (voor zover bekend)
Zijn er bijzondere (bijvoorbeeld medische) omstandigheden die je wilt melden?
 
Vrijwilligerswerk
Altis is een sportvereniging. Er worden veel activiteiten georganiseerd door en voor alle leden. Dat kan alleen als al die leden (en ouders van jeugdleden) met enige regelmaat vrijwilligerswerk verrichten.
Met elkaar een klus klaren is leuk en leerzaam en zorgt er voor dat Altis haar sportaanbod op peil kan houden.
 
Op welke plek(ken) in de vereniging gaat u actief worden?
Achter de bar
In het bestuur
In de sponsorcommissie
Als trainer
Bij de (para)medische commissie
Als jurylid bij wedstrijden
Bij de afdeling communicatie
Bij de afdeling ICT
Bij de organisatie van wedstrijden
Anders nl:
Meerdere selecties mogelijk
 
Welke opleiding(en) heeft u gedaan?
Wat is uw beroep?
Welke expertise heeft u?
Catering/horeca
Begeleiding jeugdgroepen
Bestuurswerk
Communicatie/media
(para)Medisch
Evenementenorganisatie
Fotografie
Sponsorzaken
Onderhoud materialen,
Sporttechnisch (trainer/coach)
Anders nl:
Meerdere selecties mogelijk
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Atletiekvereniging Altis om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Opmerking