Groepsindeling

De indeling naar groepen gebeurt in eerste instantie op basis van geboortejaar, conform de indeling van de Atletiekunie. Vervolgens is er per jaargang keuze uit verschillende trainingen. Daarbij hanteren we wel spelregels, omdat vanuit het technisch beleid het aanbod is afgestemd op de mogelijkheden van elke jaargang.

Pupillen (2011-2007)

Vijf jaargangen waar we de basis leggen.

De D-pupillen zijn de jongste groep (geboren in 2011). Samen met de C-pupillen (2010) en B-pupillen (2009) oefenen we via veel spelletjes de basisvaardigheden lopen, springen en werpen. We doen graag mee aan wedstrijdjes, maar plezier staat voorop. De D-pupillen trainen een keer per week (zaterdag) en de CB-pupillen twee keer per week (zaterdag en maandag of woensdag, afhankelijk van het seizoen). Beide trainingen zijn vereist voor een gebalanceerde ontwikkeling.

De twee jaargangen daarna, A1-pupillen (2008) en A2-pupillen (2007), leren we meer atletiek gerichte vaardigheden. Zij doen meer wedstrijdjes, waarbij naast plezier ook jezelf verbeteren belangrijker wordt. Ook zij trainen twee keer per week (vereist), met de mogelijkheid voor een aantal om een extra training hardlopen te volgen (op uitnodiging).

Junioren CD (2006-2003)

Vier jaargangen die we stapsgewijs voorbereiden op de meer specifieke keuze voor een atletiekonderdeel (na deze periode).

Bij de D-junioren (2006 en 2005) zetten we het programma van de pupillen voort, maar maken we de inhoud meer specifiek en krijgt de atleet meer eigen verantwoordelijkheden. De twee algemene trainingen (techniek op woensdag en conditie op zaterdag) zijn vereist. Daarnaast kan een D-junior kiezen voor een extra techniek (vrijdag) of hardloop (dinsdag) training.

De C-junioren (2004 en 2003) kunnen een wat zwaarder programma aan en krijgen de mogelijkheid meer zelf te kiezen. Deelname aan de algemene training op woensdag is vereist. In de winterperiode geldt dat ook voor de conditietraining op zaterdag. Ook kunnen zij kiezen voor een extra techniek (vrijdag) of hardloop (dinsdag) training. Daarnaast nodigen we een aantal atleten uit voor een extra meerkamp training of deelname aan de specialisatietrainingen.

Junioren AB (2002-1999)

Vanaf circa 15-jarige leeftijd maken atleten een keuze hoe zij verder willen met atletiek. Ze kunnen kiezen voor een algemeen programma, waar we de verschillende onderdelen afwisselen en de techniek zo goed mogelijk aanleren. Dat zijn trainingen op dinsdag (techniek), donderdag (techniek) en zaterdag (hardlopen). Wedstrijden blijven erbij horen, maar vooral ook gezelligheid en intensief met elkaar sporten.

AB-junioren kunnen, op basis van bepaalde criteria, als alternatief kiezen voor specialisatie op een onderdeel en deelnemen aan deze trainingen voor senioren. Dan staat presteren op een zo hoog mogelijk (inter) nationaal niveau aan de basis van het individuele trainingsprogramma.

Senioren & Masters

We hebben een groep zeer ervaren, gespecialiseerde en gediplomeerde trainers die een mix van junioren AB, senioren en masters naar een zo hoog mogelijk (individueel) niveau begeleiden. Om als atleet hieraan mee te doen hanteren we verschillende selectiecriteria. Met als doel dat je op het juiste niveau training krijgt. Alle technische, fysieke en mentale facetten komen aan bod om een atleet zo gericht mogelijk te kunnen laten trainen. Prestatie- en wedstrijdgericht denken staat, uiteraard met veel plezier in de sport, centraal in alle groepen.

Naast deze specialisatietrainingen hebben we voor masters gerichte groepen voor de midden- en lange afstand en voor het recreatief beoefenen van de meerkamp.

Atletiek: sneller, hoger en verder!

AV Altis heeft ruim 550 leden in haar afdeling Atletiek die wedstrijd gerichte baan- en wegatletiek beoefenen (naast de afdeling Loopsport met eveneens ruim 550 leden). We horen bij de grootste verenigingen van Nederland en zorgen al meer dan 55 jaar voor atletiekhistorie in Amersfoort en omgeving.

Kenmerkend voor de afdeling Atletiek zijn het evenwicht tussen presteren en plezier hebben, de ‘atletiekfamilies’, de breedtesport benadering en daar bovenop de specifieke begeleiding voor een groeiende groep talenten en toppers.

Voor elke leeftijds- en trainingsgroep hebben we, vanuit een integrale visie op atletiek en technische leerlijnen, een specifiek atletiekprogramma dat is afgestemd op bijvoorbeeld leeftijd, fysieke en mentale ontwikkeling van de individuele sporter. Ons continue doel is verder groeien in de kwaliteit van ons aanbod, in het aantal atleten, in ieders individuele prestaties en in de teamprestaties.