Afdeling Atletiek: sneller, hoger en verder!

AV Altis heeft ruim 500 leden in haar afdeling Atletiek* die wedstrijd gerichte baan- en wegatletiek beoefenen. We horen bij de grootste verenigingen van Nederland en zorgen al meer dan 55 jaar voor atletiekhistorie in Amersfoort en omgeving.

Kenmerkend voor de afdeling Atletiek zijn het evenwicht tussen presteren en plezier hebben, de ‘atletiekfamilies’, de breedtesport benadering en daar bovenop specifieke begeleiding voor een groeiende groep talenten en toppers.

Binnen de afdeling Atletiek hebben we de jeugd, wedstrijdatleten en aangepast sporters samengebracht. Voor elke groep hebben we, vanuit een integrale visie op atletiek, een specifiek atletiekprogramma dat is afgestemd op bijvoorbeeld leeftijd, fysieke en mentale ontwikkeling van de individuele sporter.

Ons continue doel is verder blijven groeien in aantal atleten, in de kwaliteit van ons aanbod én in de prestaties.

* Altis heeft ook een loopsport afdeling met eveneens ruim 500 leden.

Groepen binnen de afdeling Atletiek

De indeling van atleten hebben we in vijf groepen gedaan. Dat zijn pupillen ABCD, junioren CD, junioren AB, baan- en wegatletiek (specialisatie voor AB-junioren, senioren en masters) en aangepast sporters.

Pupillen ABCD

Vijf jaargangen waar we de basis leggen. De D-pupillen zijn de jongste groep, geboren in 2011. Samen met de C-pupillen (2010) en B-pupillen (2009) oefenen we via veel spelletjes de basisvaardigheden lopen, springen en werpen. We doen graag mee aan wedstrijdjes, maar plezier staat voorop.

De twee jaargangen daarna, A1-pupillen (2008) en A2-pupillen (2007), leren we meer atletiekgerichte vaardigheden. Zij doen meer wedstrijdjes, waarbij naast plezier ook jezelf verbeteren belangrijker wordt.

Junioren CD

Vier jaargangen die we stapsgewijs voorbereiden op de meer specifieke keuze voor een atletiekonderdeel. Bij de D-junioren (2006 en 2005) zetten we het programma van de pupillen voort. We voegen extra keuzetrainingen toe om te zorgen dat atleten die meer willen en kunnen ook aan hun trekken komen.

De C-junioren (2004 en 2003) kunnen een wat zwaarder programma aan en hebben de mogelijkheid hier meer zelf in te kiezen.

Junioren AB

Vanaf circa 15-jarige leeftijd maken atleten een keuze hoe zij verder willen met atletiek. Ze kunnen kiezen voor een algemeen programma, waar we de verschillende onderdelen afwisselen en de techniek zo goed mogelijk aanleren. Wedstrijden blijven erbij horen, maar vooral ook gezelligheid en intensief met elkaar sporten.

Deze atleten kunnen, op basis van bepaalde criteria, als alternatief kiezen voor specialisatie op een onderdeel en deelnemen aan de baan- en wegatletiek trainingen. Dan staat presteren op een zo hoog mogelijk (inter) nationaal niveau aan de basis van het individuele trainingsprogramma.

Baan- en wegatletiek

We hebben ervaren, gespecialiseerde en gediplomeerde trainers die een mix van junioren AB, senioren en masters naar een zo hoog mogelijk (individueel) niveau begeleiden. Om hieraan mee te doen hanteren we verschillende selectiecriteria. Met als doel dat je op het juiste niveau training krijgt.

Alle technische, fysieke en mentale facetten komen aan bod om de atleet zo gericht mogelijk te kunnen laten trainen. Prestatie- en wedstrijdgericht denken staat, uiteraard met veel plezier in de sport, centraal in alle groepen. 

Aangepast Sporters

Zie de eigen pagina's.