LSD / Halve marathon training

LSD Training voor de Halve Marathon

Met regelmaat organiseert Altis trainingen gericht op het lekker uitlopen van een halve marathon bijvoorbeeld die van Amersfoort, die normaliter in juni wordt georganiseerd.  Deze trainingen worden ruim op tijd aangekondigd, zodat je je tijdig kunt inschrijven en aan de training kunt deelnemen. 

Doel van de training

Het doel is het vergroten van je uithoudingsvermogen en het uitbouwen van je afstand. Mede dankzij het gehanteerde trainingsschema kan iedere loper die gezond van lijf en leden is, waarschijnlijk tot zijn eigen verbazing, zijn maximale afstand in 16 weken van bijvoorbeeld 10km naar 21km brengen! Voorwaarde is dat je de gehele cyclus meedoet naast de trainingen die je in de rest van de week doet.

Omdat met name de vetverbranding extra wordt gestimuleerd is deze trainingsvorm ook uitermate geschikt als je wilt afvallen, uiteraard In combinatie met een gezond voedingspatroon. Daarnaast werkt het behalen van een gezamenlijk concreet einddoel in een afgebakende periode enorm stimulerend.

Doelgroep

De beoogde deelnemers zijn hardlopers die de ambitie hebben hun afstand te vergroten, die makkelijker willen gaan lopen of die eventueel een (eerste) halve marathon willen lopen.

Om deel te nemen aan deze trainingen moet je in 60 minuten 8 – 10 km achtereen kunnen hardlopen. En je moet bovendien de intentie hebben de cyclus ook volledig te doen.

LSD training

De Long Slow Distance training wordt gegeven op een aantal zondagen achter elkaar waarbij een bepaald trainingsschema met een duidelijke opbouw gehanteerd wordt. We beginnen om 9.00u bij het clubhuis met de warming-up gevolgd door de betreffende  duurloop volgens het trainingsschema. Tijdens de duurloop loopt iedere deelnemer op zijn eigen niveau, waarbij ervoor gezorgd wordt dat niemand alleen loopt! En uiteraard wordt aan het einde van de training een cooling-down gedaan. Hierna volgt in het clubhuis een gezellig samenzijn met koffie/koek, en heb je  de gelegenheid ervaringen uit te wisselen en/of vragen te stellen met betrekking tot de training.

Iedere deelnemer ontvangt het trainingsschema. Bovendien krijg je voorafgaand aan iedere training een e-mail met de route en de omvang van die training.

Naast de zondag trainingen adviseren wij om ook deel te nemen aan de intervaltrainingen op de woensdagavonden op de baan van 19.30-21.00 uur.

Aanmelding

Zodra de trainingen gepland zijn wordt de inschrijving geopend.

Aanvullende informatie voor niet leden van Altis

Niet leden betalen een bijdrage van 75 euro.

 Hiervoor krijgen jullie:

·         Een schema voor de gezamenlijke zondag trainingen.

·         Mogelijkheid om deel te nemen aan alle trainingen die binnen Altis worden gegeven. Advies om in ieder geval deel te nemen aan de intervaltraining op de woensdagavond. Zie voor het volledige trainingsaanbod https://www.altis.nl/index

·         Deskundige begeleiding.

·         Een hoop gezelligheid.

·         Functioneel shirt van Marathon Amersfoort.

·         Als je besluit om na de trainingscyclus lid te worden van Altis, ontvang je 37,50 (van de bijdrage van € 75,00 terug)

      Wil je meedoen?  € 75,00 over op rekening nummer NL19 RABO 0382 2115 29 t.n.v. AV Altis en onder vermelding van training Halve marathon Amersfoort