LSD training

Basis training lange afstand (lsd-training)
Diverse trainers geven voor alle loopgroepen een lsd-training, waarbij de nadruk ligt op het lopen van langere afstanden. De trainingen starten twee keer per jaar met als doel om uiteindelijk een halve marathon te kunnen lopen. Gedurende de training wordt het duurvermogen langzaam opgebouwd van 40 minuten naar maximaal 120 minuten. In de wekelijkse trainingen zit veel variatie. Voor meer informatie mail dan naar lsd@altis.nl.

 

Aanvullende lange afstand training

Voorjaarsmarathon-trainingAV Pijnenburg en AV Altis verzorgen in nauwe samenwerking de Voorjaars-marathontraining.
Om deel te kunnen nemen aan deze training stellen we wel een paar voorwaarden:

-  In het lopende jaar een halve marathon met succes gelopen onder een tijd van 2 uur en 15 minuten
-  De verwachting de marathon binnen 5 uur te kunnen lopen
-  In staat zijn om minimaal 3x per week te trainen

De training
De training wordt in 17 weken gefaseerd opgebouwd met een afwisseling van lange rustige duurlopen en bloktrainingen waarbij de focus meer ligt op diverse tempo’s. Na een trainingsblok van 3 of 4 weken is er een week waarbij omvang en intensiteit worden verminderd om supercompensatie mogelijk te maken.
Er wordt gelopen onder controle van de hartslagfrequentie. Daarbij wordt uitgegaan van het omslagpunt. Indien het omslagpunt niet bekend is bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een aangepaste VIAD-test (Vermoedelijke Individuele Anaerobe Drempel). Voor deze test dient een 10-km-tijd bekend te zijn.

Er vindt een geleidelijk opbouw plaats naar afstanden van 30, 32, 34 en 36 km. Ook wordt er ter voorbereiding een wedstrijd van 25 km (De Asselronde in Apeldoorn, 03 februari) gelopen om het marathontempo te oefenen.

Voor de trainingen worden routes uitgezet in zowel de omgeving van Altis als van Pijnenburg.

Subgroepen
Over het algemeen wordt er getraind in 3 tempogroepen met elk 2 begeleiders.

De training staat open voor niet-leden
- Proefperiode 1 maand
- Na deze periode lid worden van één van de verenigingen of
- Een deelnameprijs van 75 euro betalen

Training 2018/ 2019
De training voor de marathon in 2019 start op zondagochtend 9 december. Er wordt toegewerkt naar de marathon van Rotterdam op van 7 april 2019.

Informatie
De eerste training van 9 december aanstaande wordt voorafgegaan door een korte introductie waarbij:
- Het begeleidende team zich voorstelt,
- Het trainingsschema wordt toegelicht,
- De groepsafspraken worden besproken,
- Het belang van de intervaltraining wordt onderstreept,
- De groepsindeling wordt gepresenteerd.

In de loop van de eerste weken zal na de training aandacht worden besteed aan
- Energiesystemen
- Eten en drinken
- Mentale aspecten

Omslagpuntmeting
In principe wordt op zaterdagochtend 15 december de mogelijkheid geboden om het omslagpunt in te schatten. Nadere informatie daarover volgt zodra de training is gestart.

Nadere informatie: Shan Happé: shanhappee@gmail.com