Contributie (per jaar)

Categorie    Verenigings
contributie
Atletiek
unie
Extra contributie Atletiek Speciali-satie
trainingen
Wedstijd-licentie Totaal
Pupillen D
(mini)
€ 79,48 € 15,30 € 20,00     € 114,78
Pupillen € 159,- € 15,30 € 20,00   € 8,25 € 202,55
Junioren € 159,- € 16,15 € 20,00 € 20,00 € 14,70 € 229,85
Junioren
recreant
€ 159,- € 16,15       € 175,15
Aangepast sporten € 159,- € 16,15       € 175,15
Senioren & Masters € 159,- € 17,45 € 20,00 € 20,00 € 23,55 € 240,-
             
Recreanten € 159,- € 17,45       € 176,45
Sportief wandelen    € 130,- € 17,45         € 147,45
Nordic walking    € 130,- € 17,45         € 147,45
                       
Gezins-contributie * € 553,80 **  *  * **    € 553,80
Gastlid ***    € 159,-     € 20,00  € 20,00     € 199,-
Slapend lid    € 20,-  € 17,45         € 37,45
Donateurs    € 35,-             € 35,-
Abonnement Altis Magazine € 20,-         € 20,-

*) gezinscontributie geldt voor gezinnen waar tenminste 4 leden lid zijn van AV Altis. De extra kosten voor Atletiek en/of specialisatie komen er (per atleet) bovenop.
**) voor ieder Altis-gezinslid worden in januari de kosten van de Atletiekunie apart in rekening gebracht. 
***) Gastleden zijn leden die al bij een andere atletiekvereniging zijn aangesloten. Zij betalen de Atletiekunie contributie en wedstrijdlicentie bij de andere vereniging.

Eénmalig worden er bij aanmelding administratiekosten van € 17,50 in rekening gebracht.

Overschrijfkosten naar Altis zijn € 10,40

Het Altis-lidmaatschap loopt per kwartaal, en wordt aan het begin van het kwartaal geïncasseerd. Bij inschrijving in de loop van een kwartaal krijgt u korting, bij uitschrijving niet. Bij eerste inschrijving wordt tevens eenmalig administratiekosten in rekening gebracht. Naast verenigingscontributie betaalt ieder lid jaarlijks contributie voor de Atletiekunie. Deze contributie wordt direct bij aanmelding in rekening gebracht (voor het lopende jaar), en daarna bij de contributiebetaling van januari. U betaalt altijd voor het hele jaar.

Ook voor de wedstrijdlicentie vindt betaling op deze wijze plaats. Wedstrijdlicentie is nodig voor het lopen van baanwedstrijden, maar ook om aan officiële wedstrijden op de weg of in het bos mee te doen. Voor een trimloop/prestatieloop is geen licentie vereist. Pupillen en junioren hebben altijd een wedstrijdlicentie. 

Opzeggen dient 4 weken voor het einde van het kwartaal plaats te vinden.