Sociaal veilige sportomgeving

Altis vindt het belangrijk dat alle atleten, lopers, trainers en begeleiders in een gezonde en sociaal veilige sportomgeving kunnen sporten of trainen. Gedrag of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Ongewenst gedrag heeft immers grote gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de vereniging en de Atletiekunie. Altis heeft daarom een aantal omgangsregels met haar leden afgesproken.

De ledenvergadering van Altis heeft twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. De vertrouwenscontactpersonen (vcp’s) zijn het eerste contact voor leden in geval van een vraag, een probleem, een melding of een klacht. De vcp’s zijn voor iedereen aanspreekbaar. Zij zijn zo neutraal mogelijk en geven geen oordeel over wat er gebeurd is. Indien nodig zorgen zij dat een klacht of probleem terecht komt bij een (professionele) contactpersoon van de NOC*NSF of Atletiekunie of professionele hulpverlener. Dit gebeurt altijd in overleg met betrokkenen. De vertrouwenscontactpersonen behandelen meldingen en klachten anoniem. Alleen als een zaak zeer ernstig of ingrijpend is moet de vertrouwelijkheid worden opgeheven.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:

Helma Groeneweg
033-4566496 of 06-18186697
helma.groeneweg@gmail.com

Lia Beijer
033-4551507 of 06-21411794
liabeijer@telfort.nl