Algemene Ledenvergadering november 2022

Vrijdag 25 november 2022, Aanvang: 19.30 uur

Clubhuis open vanaf 1700 uur

 A G E N D A

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststelling notulen ALV 12 april 2022 (bijlage)
 4. Bestuursmutaties:
  1. Eefke Vroemen is afgetreden als bestuurslid namens de Atletiekcommissie (AC). De AC wordt tot nader orde in het bestuur vertegenwoordigd door Mark van Hoorn en Patrick Meskes.
  2. Het bestuur draagt Agnes Scholte voor in de vacature ‘secretaris’
 5. Financiën: Begroting 2023 (bijlage)
 6. Voorstellen Statutenwijziging (bijlage)
 7. Sluiting

Klik hieronder voor de stukken voor de algemene ledenvergadering van november 2022.

De Altis begroting 2023 (agendapunt 5) is nu toegevoegd - alle stukken zijn beschikbaar.

Downloads:

Vereniging Overzicht