Algemene Ledenvergadering 14 april 2023

14 april 2023, Aanvang: 19:45 uur

Clubhuis open vanaf 17:00 uur in verband met het Altis Festival.

 A G E N D A 

(verkorte versie - voor de complete agenda, zie de bijlage hieronder):

1. Opening en welkom
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststelling notulen ALV 25 november 2022
      Bijlagen:
      3a Notulen ALV 25 november 2022
      3b Bijlage notulen ALV 25 november 2022
      3c Mededelingen bestuur januari 2023 (eerste reactie bestuur op wensen en klachten ALV 25 november 2022)
4. Jaarverslag 2022 (bijlage) inclusief financiële verantwoording.
      4.a. Verslag Kascommissie
5. Voorstellen Statutenwijziging (bijlage - zelfde als ALV 25 november 2022)
6. Voorstel wijziging Huishoudelijk reglement (bijlage) 
7. Bestuursmutaties
8. Rondvraag
9. Sluiting

Klik hieronder voor de stukken voor de Algemene Vergadering van 14 april 2023. 
Alle stukken zijn nu beschikbaar.

 

Lees meer

Algemene Ledenvergadering november 2022

Vrijdag 25 november 2022, Aanvang: 19.30 uur

Clubhuis open vanaf 1700 uur

 A G E N D A

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststelling notulen ALV 12 april 2022 (bijlage)
 4. Bestuursmutaties:
  1. Eefke Vroemen is afgetreden als bestuurslid namens de Atletiekcommissie (AC). De AC wordt tot nader orde in het bestuur vertegenwoordigd door Mark van Hoorn en Patrick Meskes.
  2. Het bestuur draagt Agnes Scholte voor in de vacature ‘secretaris’
 5. Financiën: Begroting 2023 (bijlage)
 6. Voorstellen Statutenwijziging (bijlage)
 7. Sluiting

Klik hieronder voor de stukken voor de algemene ledenvergadering van november 2022.

Lees meer

Aanvraagformulier voor plaatsen nieuw artikel (inloggen met Altis User-ID)

Dit formulier is voor leden met een Altis mail account, bedoeld voor het publiceren van een post, b.v. als Nieuwsitem of artikel voor de Nieuwsbrief op de Altis website.

Door gebruik van dit formulier, weet je zeker dat alle tekst op de goede manier op de site komt en er niets wordt vergeten. Voor het invullen van het formulier, klik hier.
Het invullen kost ongeveer 4 minuten, plus het schrijven van het artikel zelf.

Mocht je geen Altis mail-account hebben, dan kun je het formulierr ook gebruiken als leidraad om de tekst en afbeeldingen te mailen naar Nieuwsbrief@Altis.nl.

Als er vragen / ondersteuning nodig is, kan dat via een mail aan ben.de.backker@altis.nl.

De Altis Tienbestenlijst editie 2021 is uit!

Alle lijstjes met de 10 beste Altis prestaties aller tijden per categorie, baanrecords, clubrecords en kampioenschapsmedailles (stand per 1 november 2021) zijn door de Recordcommissie gebundeld en in dit digitale boekje weergegeven. Veel leesplezier!

Lees meer