Algemene Ledenvergadering april 2023

14 april 2023, Aanvang: <te publiceren>

Clubhuis open vanaf <te publiceren>

 A G E N D A

 1. Opening en welkom
 2. <nog te bepalen>

Klik hieronder voor de stukken voor de algemene ledenvergadering van 14 april 2023

Voor dit moment is het verslag van de ALV van november gepubliceerd, de overige stukken worden uiterlijk 2 weken van tevoren beschikbaar gesteld.

Algemene Ledenvergadering november 2022

Vrijdag 25 november 2022, Aanvang: 19.30 uur

Clubhuis open vanaf 1700 uur

 A G E N D A

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Vaststelling notulen ALV 12 april 2022 (bijlage)
 4. Bestuursmutaties:
  1. Eefke Vroemen is afgetreden als bestuurslid namens de Atletiekcommissie (AC). De AC wordt tot nader orde in het bestuur vertegenwoordigd door Mark van Hoorn en Patrick Meskes.
  2. Het bestuur draagt Agnes Scholte voor in de vacature ‘secretaris’
 5. Financiën: Begroting 2023 (bijlage)
 6. Voorstellen Statutenwijziging (bijlage)
 7. Sluiting

Klik hieronder voor de stukken voor de algemene ledenvergadering van november 2022.

Lees meer

Aanvraagformulier voor plaatsen nieuw artikel (inloggen met Altis User-ID)

Dit formulier is voor leden met een Altis mail account, bedoeld voor het publiceren van een post, b.v. als Nieuwsitem of artikel voor de Nieuwsbrief op de Altis website.

Door gebruik van dit formulier, weet je zeker dat alle tekst op de goede manier op de site komt en er niets wordt vergeten. Voor het invullen van het formulier, klik hier.
Het invullen kost ongeveer 4 minuten, plus het schrijven van het artikel zelf.

Mocht je geen Altis mail-account hebben, dan kun je het formulierr ook gebruiken als leidraad om de tekst en afbeeldingen te mailen naar Nieuwsbrief@Altis.nl.

Als er vragen / ondersteuning nodig is, kan dat via een mail aan ben.de.backker@altis.nl.

De Altis Tienbestenlijst editie 2021 is uit!

Alle lijstjes met de 10 beste Altis prestaties aller tijden per categorie, baanrecords, clubrecords en kampioenschapsmedailles (stand per 1 november 2021) zijn door de Recordcommissie gebundeld en in dit digitale boekje weergegeven. Veel leesplezier!

Lees meer