Nieuwe contributiebedragen per 1 januari 2023

De ALV van 25 november jl. heeft ingestemd met een contributieverhoging van 3%. Met de extra inkomsten die hier mee binnenkomen wordt een fonds gevormd voor leden die door omstandigheden tijdelijk de contributie niet kunnen opbrengen.

Kijk hier voor een actueel overzicht van de contributiebedragen per 1 januari 2023.

Leden die door omstandigheden (bijv. hoge kosten, inflatie, tijdelijk geen inkomen) moeite hebben met de contributie, kunnen zich melden bij penningmeester@altis.nl. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met verzoeken om gegaan. Ook asielzoekers of vluchtelingen die tijdelijk in Amersfoort verblijven komen in aanmerking voor een tijdelijke kwijtschelding van contributie. Bij blessures wordt een beleid gehanteerd waarbij maximaal een half jaar een lagere contributie geldt van € 5,25 per kwartaal. Na dat half jaar gaat de contributie weer naar het oorspronkelijke niveau tenzij men kan aantonen nog steeds zwaar geblesseerd te zijn.

Er zijn buiten Altis diverse mogelijkheden (bijvoorbeeld bij de gemeente Amersfoort) om subsidie te krijgen op de kosten van sportdeelname.
Hier op de Altis website vindt je daarvan een overzicht.

Nieuws Overzicht