Altis Festival & Algemene Vergadering 12 april 2024

Vrijdag 12 april 2024

 • Aanvang Festival:                              17:00 uur
 • Aanvang Algemene Vergadering:   19:45 uur
 • Locatie: Altis Clubhuis

A G E N D A

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV dd 25 november 2023
 3. Jaarverslag 2023
 4. Financieel jaarverslag 2023
 5. Verslag kascommissie
 6. Benoeming bestuursleden: Atletiekcommissie: Mark van Hoorn en Beheerscommissie: Gerard Lokhorst
 7. Benoeming vertrouwenscontactpersonen Ilonka Wolswinkel en Rob Kraak
 8. Prioriteiten bestuur 2024
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

<De verschillende stukken voor de Algemene Vergadering van 12 april 2024 worden vóór de vergadering gepubliceerd>.

Downloads:

Vereniging Overzicht