De Krachtplaat in de Atletiek, door Jan van de Waerdt

De Krachtplaat in de Atletiek
Over het werk van Jan van de Waerdt.

 

Marianne Verhaart en Kees Vergouwen hebben Jan van de Waerdt in de aanloopfase van zijn werk met de krachtplaat gestimuleerd en ondersteund. Shan Happé stelde de tekst samen met de gegevens die Jan van de Waerdt aandroeg. Het materiaal werd tijdens veel gesprekken intensief besproken. De resultaten van deze uitwisselingen vormen mede de basis voor de teksten in dit boekje. Hans Bulthuis heeft het merendeel van de foto's gemaakt en beschikbaar gesteld.
De Krachtplaat in de Atletiek

Vereniging Overzicht