Update landelijke coronamaatregelen 3 november 2020

Naar aanleiding van de op 3 november gehouden persconferentie door de minister-president Rutte en minister De Jonge heeft het Altis bestuur samen met het coronateam het volgende besloten:

 

Vanaf dinsdag 3 november 2020 gelden tot nader order en per direct de volgende regels:
-       Alle groepstrainingen, voor zowel baanatleten als wandelaars en lopers van 18 jaar en ouder, stoppen.
-       Voor jeugd tot 18 jaar gelden geen extra beperkingen (publiek, ouders op de atletiekbaan is verboden)
-       Clubhuis, kleedruimtes en douches blijven dicht.

Deze maatregelen gelden in elk geval voor de komende 2 weken (18 november).

Buiten de accommodatie mag getraind worden in groepje van maximaal 2 personen met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dit is een aanscherping van de geldende maatregelen van 13 oktober.

Altis faciliteert de mogelijkheid van sporten in groepjes van 2 niet.

Officiële waarschuwing

Afgelopen maandag 2 november hebben buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Amersfoort geconstateerd dat Altis de regels uit de Noodverordening niet naleefde. Naar aanleiding hiervan heeft Altis een officiële waarschuwing ontvangen. Wanneer Altis bij een volgende controle de Noodverordening opnieuw overtreed, kan een proces verbaal opgemaakt worden met een boete van euro 4.350,-.

Het bestuur en het coronateam vragen begrip voor de situatie en naleving van de opgestelde regels. De randjes van de mogelijkheden worden even niet opgezocht. Voor de atletiek- als de loopsportkolom worden dezelfde regels gehanteerd, met uitzondering voor de jeugd.

Ouders/verzorgers die kinderen ophalen van de accommodatie worden verzocht een ruime 1,5 meter afstand te bewaren of in de auto te blijven zitten tot de training is afgelopen.

Wij rekenen op ieders begrip voor de nieuwe maatregelen en vertrouwen erop dat alle leden hun uiterste best doen om alle maatregelen na te leven. Voor vragen kun je altijd terecht bij je trainer of leden van het coronateam.

Sportieve groet,
Bestuur Altis en coronateam

 

Nieuws Overzicht