Coronamaatregelen met ingang van 19 november 2020

Naar aanleiding van de op 17 november gehouden persconferentie gelden vanaf donderdag 19 november 2020 tot ongeveer 8 december een kleine versoepeling  van de maatregelen voor de atletiek- en loop/wandelsport:

    

  • Voor alle Altis-sporters, zowel atletiek als loopsport, ouder dan 17 jaar kan worden gesport in groepjes van maximaal 4 atleten. Trainen in het krachthonk of in de tent is toegestaan, mits de 1,5 meter in acht wordt genomen. Individuele trainingen zoals speerwerpen, kogelstoten etc. is niet toegestaan.
  • Voor volwassenen geldt: alleen sportbeoefening op 1,5 meter afstand. In groepsverband met maximaal 4 atleten op de atletiekbaan of elders. Sporten op de atletiekbaan kan alleen in aanwezigheid van een trainer. Voor de loop- en wandelsporters het verzoek niet te vertrekken bij het clubhuis of op de parkeerplaats maar elders in de omgeving. Sportwedstrijden zijn verboden bij volwassenen.
  • Voor atleten tot en met 17 jaar gaan alle trainingen gewoon door. Bij trainingen mag geen publiek aanwezig zijn. Trainers houden ten opzichte van de sporters 1,5 meter afstand. Trainers beslissen zelf in overleg met de voorzitter van de atletiek- of loopsportcommissie of zij het veilig genoeg achten trainingen te verzorgen. Wanneer een trainer hiervoor niet kiest, wordt dat gerespecteerd.
  • Het clubhuis blijft gesloten. Alleen voor het houden van vergaderingen mag het clubhuis worden gebruikt, mits rekening wordt gehouden met de 1,5 meter afstand. Kleedkamers en douches zijn gesloten. Maak zo weinig mogelijk gebruik van het toilet.
  • Nogmaals! Desinfecteer je handen wanneer je de baan op gaat. Alle gebruikte materialen tijdens de training dienen na afloop schoongemaakt te  worden. Afspraken hierover gaat via de coördinatoren naar de trainers.
  • Ouders/verzorgers, die kinderen ophalen van de accommodatie, worden verzocht een ruime 1,5 meter afstand te bewaren of in de auto te blijven zitten tot de training is afgelopen.
  • De looprichting blijft zoals het is. Links van het clubhuis naar binnen en rechts de uitgang. Voor vragen kan iedereen terecht bij zijn/haar trainer/coördinator. Stel anders je vraag aan je trainer of aan één van de coronateamleden of www.info@altis.nl.

 

Nb. Waarschuwing van Handhaving

Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Amersfoort hebben geconstateerd dat Altis de regels uit de Noodverordening niet heeft nageleefd. Naar aanleiding hiervan heeft Altis een officiële waarschuwing ontvangen. Wanneer Altis bij een volgende controle de Noodverordening opnieuw overtreedt, kan een proces verbaal opgemaakt worden met een boete van € 4.350,-.

 

Veel sportplezier!

 

Sportieve groet,

Bestuur Altis en coronateam

Downloads:

Nieuws Overzicht