Lidmaatschap

Iedereen is welkom om loopsport en atletiek bij AV Altis te beoefenen. Ben je geboren voor 2004 dan kan je via dit inschrijfformulier direct het lidmaatschap aanvragen. Heb je daarbij vragen, stel ze dan aan de ledenadministratie.

Vanwege de grote belangstelling voor atletiek hebben we een aangepaste procedure om lid te worden voor iedereen die is geboren in 2004 en daarna.

Trainingsdeelname en gastlidmaatschap

In 2017 zijn de regels omtrent het mee mogen trainen van niet-leden aangepast. 

Huishoudelijk Reglement
Regels die gelden voor het lidmaatschap zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement (8 april 2008): 

  • Een persoon die belangstelling heeft voor het lidmaatschap van AV Altis mag ter kennismaking vier weken gratis meetrainen. Na deze periode dient de persoon een besluit te nemen over het lidmaatschap.
  • Wedstrijdleden en jeugdleden hebben automatisch een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie voor het lopen van baanwedstrijden en om aan officiële wedstrijden op de weg of in het bos mee te doen. Voor trimloop/prestatieloop is geen wedstrijdlicentie nodig en recreanten hebben geen wedstrijdlicentie.
  • Naast de verenigingcontributie betaalt ieder lid jaarlijks contributie aan de Atletiekunie. Deze contributie wordt direct bij de aanmelding in rekening gebracht (voor het lopende jaar) en daarna bij de contributie van oktober (u betaalt dan voor het aankomende jaar). Ook voor de wedstrijdlicentie vindt betaling op deze wijze plaats.
  • Eenmalig wordt bij aanmelding administratiekosten in rekening gebracht van € 17,50.
  • Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarin men aangenomen wordt indien de inschrijfdatum na de 15de van de desbetreffende maand valt. Is de inschrijfdatum op de 15de of eerder dan gaat het lidmaatschap in op de eerste dag van de desbetreffende maand.
  • Het bestuur zorgt dat nieuwe Altis leden worden aangemeld bij de Atletiekunie.
  • Het lidmaatschap wordt voor minimaal een jaar aangegaan.

Opzeggen lidmaatschap

  • Je kunt het lidmaatschap opzeggen door dit schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie.
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan eens per kwartaal: met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is het lidmaatschapsbedrag verschuldigd tot en met het kwartaal waar het lidmaatschap is opgezegd. De bijdrage voor de Atletiekunie blijft wel volledig over het gehele jaar verschuldigd.