Lidmaatschap

Iedereen is welkom om lid te worden van AV Altis: jong en oud, geoefend en ongeoefend, om lekker en gezellig te sporten én als je wil presteren.

We maken verschil tussen atletiek en loopsport in ons aanbod. Bij atletiek train je alle of specifieke hardloop en technische onderdelen (zowel op de baan, op de weg en in het bos) en meet je jezelf via wedstrijden onder regie van de Atletiekunie met andere atleten en teams. De loopsport is er voor elke loper, van gezond en gezellig bewegen tot aan deelnemen voor een goede tijd in prestatielopen op de weg of in het bos.

Bij de loopsport hebben we voor iedereen plek en bekijken we in welke groep je het beste past. Bij de atletiek delen we in naar geboortejaar en type training die het beste past. Daar geldt een wachtlijst voor kinderen geboren in 2008 t/m 2012 (zie hierna voor de aangepaste inschrijfprocedure). De groep voor kinderen geboren in 2013 begint in oktober 2019.

Het overzicht van alle contributies staat hier

Aanmelding voor loopsport (alle leeftijden)

Via dit inschrijfformulier kun je direct het lidmaatschap aanvragen. Heb je daarbij vragen, stel ze dan aan de ledenadministratie. We nemen vervolgens contact met je op om je in de juiste groep uit te nodigen.

Aanmelding voor atletiek (alle leeftijden)

Via het atletiek-secretariaat kun je opgeven. Geef naam, geboortedatum, eventuele vragen/bijzonderheden, of je van een andere vereniging over wil stappen, en of je gebruik wil maken van de voorrangsregel (zie hierna) door. We nemen vervolgens contact met je op om je in de juiste groep uit te nodigen. Of we melden dat er sprake is van een wachtlijst en plaatsen je daar dan op.

Wachtlijst procedure (op dit moment voor geboortejaar 2008 en jonger)

De wachttijd varieert sterk van enkele weken tot langer dan een jaar. We bieden geen proeflessen aan, als er geen plek is. 

Voorrangsregel atletiek wachtlijst

Een wachtend kind krijgt voorrang, zodra er plek is, als een ouder voor minstens een jaar minstens eenmaal per week assisteert bij het geven van trainingen. Een sportieve en kindgerichte houding is daarbij voorwaardelijk. Daarnaast krijgt elke assistent begeleiding van ervaren trainers en volg je een korte opleiding (over hoe we trainen en over de onderdelen). Specifieke atletiekervaring is mooi meegenomen, maar niet voorwaardelijk.

Trainingsdeelname en gastlidmaatschap

In 2017 zijn de regels omtrent het mee mogen trainen van niet-leden aangepast (zie hierna de passage uit het Huishoudelijk Reglement).

Huishoudelijk Reglement over het lidmaatschap
Regels die gelden voor het lidmaatschap zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement (8 april 2008): 

 • Een persoon die belangstelling heeft voor het lidmaatschap van AV Altis mag ter kennismaking vier weken gratis meetrainen. Na deze periode dient de persoon een besluit te nemen over het lidmaatschap.
 • Wedstrijdleden en jeugdleden hebben automatisch een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie voor het lopen van baanwedstrijden en om aan officiële wedstrijden op de weg of in het bos mee te doen. Voor trimloop/prestatieloop is geen wedstrijdlicentie nodig en recreanten hebben geen wedstrijdlicentie.
 • Naast de verenigingscontributie betaalt ieder lid jaarlijks contributie aan de Atletiekunie. Deze contributie wordt direct bij de aanmelding in rekening gebracht (voor het lopende jaar) en daarna bij de contributie van oktober (u betaalt dan voor het aankomende jaar). Ook voor de wedstrijdlicentie vindt betaling op deze wijze plaats.
 • Eenmalig wordt bij aanmelding administratiekosten in rekening gebracht van € 17,50.
 • Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarin men aangenomen wordt indien de inschrijfdatum na de 15de van de desbetreffende maand valt. Is de inschrijfdatum op de 15de of eerder dan gaat het lidmaatschap in op de eerste dag van de desbetreffende maand.
 • Het bestuur zorgt dat nieuwe Altis leden worden aangemeld bij de Atletiekunie.
 • Het lidmaatschap wordt voor minimaal een jaar aangegaan.

Opzeggen lidmaatschap

 • Je kunt het lidmaatschap opzeggen door dit schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie.
 • Geef een opzegging van het lidmaatschap ook altijd door aan de eigen trainingscoördinator en/of trainer(s).
 • Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan eens per kwartaal: met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 • Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is het lidmaatschap bedrag verschuldigd tot en met het kwartaal waar het lidmaatschap is opgezegd. De bijdrage voor de Atletiekunie blijft wel volledig over het gehele jaar verschuldigd.