Algemene Vergadering 14 april 2023

14 april 2023, Aanvang: <te publiceren>

Clubhuis open vanaf <te publiceren>

 A G E N D A

  1. Opening en welkom
  2. <nog te bepalen>

Klik hieronder voor de stukken voor de Algemene Vergadering van 14 april 2023

Voor dit moment is het verslag van de ALV van 22 november 2022 gepubliceerd, de overige stukken worden uiterlijk 2 weken van tevoren beschikbaar gesteld.

 

Downloads:

Vereniging Overzicht